Версия для печати
http://www.bedusenko.com/press/svtom_pravit_/


Пресса - Світом править любовь
Світом править любовь

Проходячи по вулиці, ми часто не звертаємо увагу на, здавалося б, один і той же пейзаж. Але ж він ніколи не буває однаковим, бо кожного дня освітлюється під іншим кутом, випромінює іншу енергію. Відповідно, іншим є і стан людини, яка його бачить...

Мною в роботі керують враження, що відбиваються на рівні підсвідомості. Адже, коли вона перебуває під знаком Дущі, то проникає в суть речей набагато глибше за розум. По методу роботи я - імпресіоніст. Суть цього методу криється у можливості впіймати невловиме у природи і встигнути його передати, зберегти. От в цьому, власне, і є одна з ознак майстерності, адже ця мить швидко злетить і природа буде зовсім іншою».

Заперечити Сергію Бедусенко, автору перших українських рок-опер, лауреату зарубіжних та вітчизняних театральних фестивалів, заслуженому діячеві мистецтв України, а ще художнику-графіку, поету, прозаїку, піаністу, мистецтвознавцю та фігуранту трьох Енциклопедій, знаному як в нашій країні, так і за її межами, погодьтесь, дуже важко. Сергій переконаний, що його численні творчі іпостасі органічно доповнюють одне одну і що талановита людина має бути талановитою у всьому. А, якщо не в усьому, то в більшості. Головне - знати силу своїх крил.

Народившись в сім'ї музикантів, змалку виховувався на кращій класичній музиці. Чернівецька філармонія того часу приймала в своїх стінах видатних майстрів -Ойстраха, Ріхтера, Ростроповича. Сергій пропускав крізь себе цю культуру, а також захоплювався арт і глем-роком, джазом та їх взаємодією з поп-музикою. Потім навчався в музичному училищі, зі стін якого вийшли відомі Софія Ротару, Л. Сандулеса, І.Бобул, В.Івасюк, Н.Яремчук, К. Бужин-ська та А. Лорак - а згодом закінчив Київську консерваторію і вступив у Спілку композиторів і Спілку театральних діячів України.

Першу в Україні рок-оперу «Ене-їда» першого ж класика української літератури Івана Котляревського Бедусенко створив у співдружності з видатним режисером та художнім керівником театру ім. І.Франка Сергієм Володимировичем Дан-ченком. На франківській сцені опера йшла при аншлагах 18 років. В процесі роботи над «Енеїдов», було надзвичайно цікаво і водночас відповідально вперше на такому серйозному рівні експериментувати зі стилями, поєднувати українську мелодику з ритмами різних народів і, зокрема, виявити досить тісний зв'язок української думи з американським блюзом. Сміливий крок - адже в застійні «восьмидесяті» саме слово «рок» вважалось забороненим. На запис аудіо-версії опери, автор запропонував запросити кращих виконавців на провідні музичні партії: Таїсію Повалій, Віталія БІлоножка, Лілію Сандулесу, Анатолія Матвійчука, зберігши при цьому участь таких відомих акторів як Анатолія Хос-тікоєва, Богдана Бенюка, Наталю Сумську та неперевершеного Богдана Ступку. В 1988 році в Київському театрі естради було поставлено наступну рок-оперу «Суд» на високу поезію Б.Олійника. Далі Сергій Бедусенко створює арт-рок-містерію «Адам та Єва», рок-ораторію «Дзвони», мюзикли -«Любов, джаз та чорт», «Жанна Д'арк», «Мірандоліна», «Ромео та Джульєтта», «Аладін», «Крихітка Цахес», «Кицин дім» та цілий ряд камерних, хорових і симфонічних творів.

Тема Київської Русі також не змогла залишити байдужим композитора. Ця велика епоха - справжній розквіт слов'янської цивілізації - вважає Сергій. І от він захоплено працює над створенням наступної рок-опери - «Ярослав Мудрий» за однойменною драматичною поемою І. Кочерги.

Цікавим творчим досвідом стала співпраця з Польським, Німецьким і Петербурзьким театрами, з радіостанцією «Німецька хвиля», а також - з італійським скрипалем-віртуозом Сергієм Криловим та всесвітньо відомим грецьким співаком ДемІсом Руссосом.

А на святкуванні Днів України у Німеччині Бедусенко мав ряд успішних фортепіанних концертів у АльтенбурзІ, І зокрема, виступ у театрі, де працював Гайдн. До цієї події вперше була перекладена німецькою «Енеїда». Автор виконував вокальні номери рок-опери, а німецькі актори читали драматичну частину. Такий синтез викликав неабияку зацікавленість у німців та дав змогу глибше пізнати перлину української літератури.

Бедусенко синтезує мистецтво і робить це за велінням душі. Він глибоко переконаний, що саме за таким синтезом Майбутнє. Переглядаючи одразу впізнавані роботи Бедусенка-художника, окрім досконалої техніки, відмічаєш також своєрідно і органічно поєднані філософське підґрунтя, розвинену систему символів, шалену експресію, та вишукану поетичність. Все це - складові феномену творчого Мислення, якому не можна навчити, який, власне, і відрізняє справжню майстерність від звичайного ремесла. І невипадково, виданий за підтримки Київського інституту «Екогінтокс», графічний альбом митця має характерну назву «Сьомий Вимір», що автор розшифровує, як «Сфера Духовного впливу на Простір».

- Я з дитинства захоплювався виглядом зоряного неба, завжди бажав зазирнути за Обрій, за Небо-
край - каже художник - і саме тому мій улюблений девіз: «пес ріиз иііга» (До межі можливого). До речі, таку ж назву має одна з моїх книжок - роман, -іапіазу. Звідки І цікавість до паранормаль-них явищ, до позаземних цивілізацій - далекий Космос, І водночас -парусні човни, як символи романтики. В мистецтві ліній і кольорів відображаю зв'язок людини та Всесвіту, безкінечність та безсмертя. Домінує у роботах царство Світла, все те, що підносить нас до зірок, до Вічності...

Розмірковуючи на тему духовності, Сергій Бедусенко впевне-
ний, що все найкраще твориться в ім'я Любові, що вкрай необхідно змінювати ситуацію з безкультур'ям, байдужістю, поганим смаком та робити це прикладом своєї творчості, що хто насправді присвятив себе Мистецтву, має на духовному рівні відповідати за всі проблеми сьогодення, за будь яку людську душу з її болями і рад остями.

Адже митець - це дерево, коріння якого живляться токами рідної землі, а гілки охоплюють весь світ. ■

Тамара Недобор
 

 

I Makes the World Go Round

In my work I'm ruled by impressions reflected at a subconscious level. This is governed by the Soul and, therefore, penetrates into the nature of things deeper than the mind. I'm an impressionist. The essence of this means catching them elusive things in nature and rendering and preserving. Them actually it is a required qualities, because the moment will quickly dissolve and the weather will be totally different".

It is difficult to argue with Sergiy Bedusenko, author of the first Ukrainian rock-operas, prize-winner of foreign and home theatre festivals, Honored Artist of Ukraine and also an artist specializing in graphics, a poet, a prose writer, a pianist, an art critic and a person described in three Encyclopedias known either in our country or abroad. Sergiy is sure that all his numerous creative embodiments complement one another. He also thinks that an arty person

Walking along the street we usually do not notice the landscape - it seems to be similar all the time. However, it is never the same because every day is it lit from a certain angle and radiates different energy. And consequently the state of a man that observes it is different...should be arty in everything. The most important thing is to know (his own strength).

Born in a family of musicians, he was brought up in an atmosphere
of the best classical music. Chernivtsy Philarmony was hosting outstanding people at those times - Oystrah, Richter, Rostropovich. Sergiy was soaking up that culture; he was also keen on art and glam-rock, jazz and their interaction with pop culture. He studied at the musical college whose graduates were the famous Sophia Rotaru, L. Sandulesa, I. Bobul, V. Ivasuk, N. Yarem-chuk, K. Buzhynska and Ani Lorak. Afterwards he has graduated from Kyiv conservatory and became a member of the Composers Union of Ukraine and Theatre People Union of Ukraine.

Bedusenko has created «Eney-ida» by Ivan Kotlyarevskyy, the fore-
most classic of Ukrainian literature, as the first Ukrainian rock-opera, together with Sergiy Volodymyrov-ych Danchenko, an outstanding artistic director of the Theatre named after Ivan Franko. That opera has had sold out performances for 18 years at that venue. Working on «Eneyida» it was very interesting to make a style experiment and combine Ukrainian tunes with those from other nations for the first time. A close connection of Ukrainian elegy and American blues was noticed. It was quite a brave thing because the «rock» word was considered a forbidden one in the stagnating 80's. The author proposed to invite the best performers for the leading musical parts: Tayissiya Povaliy, Vitaliy Bilonozhko, Liliya Sandulesa, Anatoliy Matviychuk for the audio version recording of the opera. At the same time he kept the participation of Anatoliy Hostikoev,Bogdan Benyuk, Nataliya Sumska I and the great Bogdan Stupka.

In 1988 the next rock-opera called «The Court» was staged at the Kyiv Music Theatre based on the poetry of B. Oliynuk. Then Sergiy Bedusenko created an art-rock-mystery called «Adam and Eve», «The Bells» rock-oratorio, the musicals called «Love, jazz and deviU, «Jeanne d'Ark», <<Mirandolina», «Romeo and Juliet», «Aladdin», «Little Tsahes>>, «Cat's home* and several chamber, choir and symphonic works.

The composer was also excited about the Kyev Rus theme. Sergiy thinks that this great era was a real flourishing of Slavic civilization. He plans to start to work on the next rock-opera called Yaroslav Mudryy, after the dramatic poem of the same name by I. Kocherga.
Cooperation with Polish, German, St.Petersburg theatres, Deutsche Welle radio station, also with Sergiy Krylov, an Italian violinist and Demis Roussos, a well-known Greek singer became an interesting artistic experience for him.

At the celebration of Ukrainian days in Germany Bedusenko had several successful piano read been translated into German for the first time specifically for this. The author played the vocal parts of the rock-opera and the German actors reading the drama part. Such a synthesis was very interesting for the Germans. It allowed discover a pearl of Ukrainian literature in a deeper way.

Bedusenko is synthesizing art and he does it in a way he wants. He was convinced that such combination heralds the future. While observing easily recognizable works by Bedusenko, the painter, one can point out his technique. Philosophical background, well-developed system of symbols, ardent expression and exquisite poetics in a works are combined in a peculiar and organic way. All these things are composites of a creative mind. These can not be taught, and that differentiates from ordinary craft. It is not accidental that the graphics talent album of the artist (published with the support of «Ecogin-tox» Kyiv Institute) is titled «The Seventh Dimension* interpreted by the author as the «Sphere of the Spiritual Influence on Space».

- I've been excited when observing the starry skies since I was a child; I always wanted to look behind the horizon where the sky meets the ground - the painter says - and, therefore, my favorite motto is «nec plus ulira» (till the end of the possible). Actually, this is the name of one of my books, a fantasy novel. This is the source for paranormal phenomena, for cosmic civilizations - Space and ships as symbols of the romance. In the art of lines and colors I do show the connection between the person and the Universe, infinity and immo-
rtality. Everything that brings us closer to the stars and to

Eternity prevails in these pieces of art...
Reflecting about spirituality Sergiy Bedusenko is more than sure that his best work is made in the name of love. The current situation with ill-breeding, indifference and bad taste has to be changed for the better. His works are example of the tools to do that. The person that has dedicated himself to the Arts has to be responsible at the spiritual level for the problems of today's world, for the soul of every human with all its pains and happy moments.

That, is because the artist is a tree whose roots feed on the juices of his native land and whose branches embrace the whole world.

By Tamara Nedobor